Chính Sách Bản Quyền Và Bảo Mật Thông Tin

Phạm vi bản quyền mẫu in ấn thiết kế

IN5G.VN cung cấp dịch vụ in theo yêu cầu. Đồng thời cũng tiếp nhận thông tin và thiết kế mẫu in độc quyền cho khách hàng. Dựa theo hai tiêu chí trên, dưới đây là chính sách bản quyền của công ty chúng tôi. Với những điều khoản chi tiết đã được trình bày rõ hơn trong hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.

Mẫu thiết kế do khách hàng cung cấp

Đối với các mẫu thiết kế do khách hàng cung cấp, chúng tôi đảm bảo in ấn theo như yêu cầu. Bên cạnh đó, IN5G.VN cam kết không tự ý dùng mẫu thiết kế của khách hàng mà không có sự cho phép bản quyền in ấn.

Mẫu thiết kế do đội ngũ nhân viên IN5G.VN sáng tạo

Đối với mẫu thiết kế do đội ngũ nhân viên của chúng tôi sáng tạo nên, hiện đang được chia thành hai trường hợp:
Phí độc quyền: Dành cho những cá nhân/khách hàng muốn độc quyền sử dụng mẫu thiết kế của chúng tôi. Phạm vi độc quyền bao gồm: màu sắc, mẫu mã, họa tiết thuộc bố cục mẫu in. Đối với trường hợp này, nhân viên sẽ tư vấn giải đáp tất cả thắc mắc cho quý khách để đưa đến thỏa thuận chung. Lúc này, bản quyền mẫu in sẽ thuộc về khách hàng.
Mẫu in chung: Dành cho những cá nhân/khách hàng không muốn độc quyền sử dụng mẫu in. IN5G.VN có thể tham khảo mẫu thiết kế trước đó để sáng tạo ra những mẫu thiết kế khác, hướng tới đa dạng tệp khách hàng hơn trong tương lai. Bản quyền mẫu in sẽ thuộc về IN5G.VN.

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Việc thu thập thông tin nhằm mục đích phục vụ cho quá trình đặt hàng, thực hiện hợp đồng, giao hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp vào bất kỳ mục đích nào khác.
Những thông tin mà khách hàng cung cấp bao gồm: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…
Thông tin được thu thập chỉ dùng cho mục đích thiết kế và chăm sóc khách hàng. IN5G.VN được cho phép cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba – đơn vị vận chuyển – nơi tiếp nhận và phục vụ việc giao hàng cho phú khách.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

IN5G.VN sẽ không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin của quý khách cho bất kỳ bên nào nếu như chưa được sự cho phép của quý khách. Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách và doanh nghiệp cho đơn vị chức năng có thẩm quyền, liên quan đến thực thi pháp luật. Ngoài trường hợp trên, chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và Nguyên tắc Bảo Mật Quốc Gia.