Thiết kế mã giảm giá, làm sao để người xem thêm hứng thú?

Thiết kế voucher không thể chỉ là các hình ảnh đồ họa thông thường, đó phải là những thông điệp đồng hành cùng khách hàng, giúp khách hàng tin tưởng và sớm lựa chọn sử dụng mã giảm giá cho lần mua sắm tiếp theo. Chỉ khi thiết kế mã giảm giá online đặc biệt, … Đọc tiếp Thiết kế mã giảm giá, làm sao để người xem thêm hứng thú?